DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 24.01.2024 22:48:30 

RACE  WALKING  AND  MARATHON  -  PETER  TICHÝ

Historické tabuľky Slovenska

         HISTORICKÉ  TABUĽKY  SLOVENSKA  V CHODZI k 1.5.2010

 

                    20 km muži                                      50 km muži                                                20 km ženy

 

1:18:13     Pavol Blažek,58          90          3:41:32     Matej Tóth,83             09           1:32:14  Zuzana Malíková,83       06

1:18:41     Igor Kollár,65             96          3:42:20     Pavol Szikora,52         87           1:33:03  Mária Gáliková,80         09

1:19:30     Jozef Pribilinec,60       83          3:47:31     Pavol Blažek,58          88           1:35:07  Zuzana Blažeková,80    00

1:20:22     Roman Mrázek,62      90          3:48:17     Peter Korčok,74         08           1:39:17  Anna Zvarová,75           00

1:20:53     Matej Tóth,83             09          3:48:22     Roman Mrázek,62      97           1:40.03  Mária Czaková,88         08

1:20:58     Robert Valíček,69       97          3:48:52     Štefan Malík,66          97           1:44:51  Henrieta Rusnáková,71  00

1:21:41     Ján Záhončík,65          92          3:49:40     Peter Malík,69            95           1:49:45  Veronika Daňová,82      01

1:21:58     Štefan Malík,66          95           3:51:22    Peter Tichý ,69         96           1:51:58  Mária Novotná,84          02

1:22:53     Petr Gábriš,70            95           3:51:44    Jaroslav Makovec,60   90          1:53:46  Mária Šajgalová,72         99

1:23:08     Peter Malík,69            96          3:54:08     Miloš Bátovský,79      04           1:53:53  Zuzana Krasnecová,81   99

 

1:23:19     Radovan Eľko,80        02          3:54:24     Matej Spišiak,78         01          1:57:04  Mária Vargaeštóková83  01

1:23:20     Pavol Szikora,52         87          3:54:44     Pavol Játi,59                86          1:58:24  Andrea Chabrečková,83 02

1:23:21,0  Karol Repaský,69       93          3:55:43     Igor Kollár,65              99          1:59:07  Lenka Trajteľová,85       04

1:23:29,0  Miroslav Boško,68      93          3:55:51     Jaromír Vaňous,55       80          1:59:23  Mich. Klobučníková,88  06

1:23:37     Anton Kučmín,84       10           3:56:44,2  Ľuboš Mackanič,60     82           2:01:55  Petra Kulcsárová,80      99

1:23:39     Jozef Hudák,62          89           3:57:17      Kazimír Verkin,72      08           2:05:46  Veronika Veselovská86 04

1:23:46     Martin Pupiš,78          01           3:57:41     Anton Kučmín,84        07

1:23:48     Miloš Bátovský,79      04           3:58:20     Ján Záhončík,65          88

1:23:49     Štefan Petrík,57          81           3:58:49      Marek Janek,77         00

1:23:52     Juraj Benčík,45           80           3:59:13     Martin Pupiš,78          00

                                                                                                                                                                                                  10 km ženy

1:24:13     Kazimír Verkin,72      00            3:59:16     Jozef Hudák,62          84            44:41    Zuzana Malíková,83     05   

 1:24:17   Peter Tichý ,69         91            3:59:37     Erik Kalina,75            98            44:54    Zuzana Zemková,67      92

1:24:23     Peter Korčok,74        01            4:02:55    Dušan Majdan,87        10            45:17   Mária Gáliková,80         05

1:24:32     Peter Barto,75            01           4:03:40     Roman Parolek,65      88            46:27    Ivana Brozmanová,69    91

1:25:30     Matej Spišiak,78         01           4:03:55     Miloš Mojžiš,67         96            46:41    Zuzana Blažeková,80     00

1:25:43     Marek Janek,77          99           4:06:00,2  Ladislav Vitéz,54        78           47:00    Henrieta Rusnáková,71  98

1:25:48     Erik Kalina,75            98            4:06:09     Štefan Petrík,57          80           48:00    Anna Brnová,75             96

1:25:52,6  Jozef Zimka,56           80            4:07:24     Miroslav Boško,68     91           48:50,46 Klára Malíková,87       05

1:25:53     Miloš Mojžiš,67          93            4:09:07     Roman Bílek,67         89           48:56    Jana Jergová,63             88

1:26:10     Michal Blažek,85        05            4:09:26     Roman Benčík,70       95          49:23    Mária Raganová,83        00

1:26:20     Ondrej Kocúr,84        04            4:10:44     Róbert Valíček,69      90          49:29    Viera Toporeková,67     89

 

1:26:13     Milan Rizek,78            10            4:11:55     Štefan Rebo,58          83          49:47    Mária Czaková,88          06

1:26:39,2  Ľuboš Mackanič,60    80            4:12:43     Peter Šeben,78           00          50:44,5  Michaela Bérešová,84   03

1:26:52     Jaroslav Makovec,60  88            4:13:26     Július Remenár,68       91          50:51    Jana Genovová,75         93

1:26:58,6  Jaromír Vaňous,55      79            4:13:32     Karol Repaský,69      95          51:00    Viera Loškárová,76       94

1:27:00     Bohuš Hickel,59          82           4:14:13     Jozef Zimka,56           80          51:35    Mária Novotná,84          01

1:27:02     Evžen Zedník,50         76            4:14:20,2   Milan Bartoš,50         74          51:52    Veronika Daňová,82      00

1:27:23,6  Roman Parolek,65      89            4:15:22     Miroslav Svoboda,61 83          52:02    Mária Šajgalová,72        96

1:27:33     Roman Benčík,70       97            4:16:02     Ivan Urbašík,63          85          52:07    Eva Seidlová,77             97

1:27:34     Ivan Lihotský,66         87            4:16:26     Peter Lukačovič,58     83        52:15    Štefánia Kulhanová,80    96

1:27:36,0  Martin Maruška,72     93            4:16:41     Jozef Pribilinec,60       84         52:39    Petra Kulcsárová,80       98

 

 

1:27:51     Peter Šeben,78           99            4:17:23,2  Juraj Benčík,45           77         52:52    Zuzana Zboranová,78     96

1:28:09     Roman Bílek,67          88            4:17:28    Martin Škarba,84         07         53:57    Mária Vargaeštóková83 00

1:28:10     Pavol Játi,59               82             4:20:25,4 Vldislav Dostál,57       78          54:55    Mária Marczellová,75    95

1:28.33     Dušan Majdan,87       08            4:24:04    Jakub Hudák,87           07         55:10    Daniela Kissová,66        85

1:28:38     Martin Škarba,84       08             4:25:51     Július Nyárjas,78         98         55:12    Bibiána Dolnáková,71    91

1:29:00     Miroslav Svoboda,61 84             4:25:55     Marcel Dudra,70         91        55:36    Ľubomíra Boboková,71  88

1:29:04     Ivan Urbašík,63          84            4:26:50     Dalibor Hossa,60         82        55:42    Lenka Vincentová,79      96

1:29:14     Marcel Dudra,70        90            4:30:26,8   Jozef Sabó,51            74        55:43    Mária Kováčová,67       91

1:29:30     Štefan Rebo,58           82           4:30:34,0   Michal Spišák,39          63       56:01    Zuzana Krasnecová,81   99

1:29:48     Zdeno Babík,84          04           4:31:15,2    Evžen Zedník,50         73        56:44    Mich. Klobučníková,88  06

 

  

             TABUĽKY  PODĽA  PRIEMERU  10  NAJLEPŠÍCH  VÝKONOV (average top 10 performaces)

 

      20 km muži                                                             50 km muži

1:20:43,20    Igor Kollár           90-99           3:48:18,60    Pavol Szikora       84-91

1:20:49,75    Pavol Blažek        83-90           3:51:36,00    Štefan Malík        94-01

1:20:50,62    Jozef Pribilinec     80-88           3:53:36,30    Peter Korčok      00-06

1:21:12,80    Roman Mrázek    86-92           3:54:15,90   Peter Tichý        94-02

1:21:59,90    Matej Tóth           03-09          3:55:08,50    Roman Mrázek    88-97

1:22:31,90    Róbert Valíček     94-00          3:55:25,70    Pavol Blažek        83-95

1:23:14,50    Ján Záhončík        88-93          4:00:11,60   Miloš Bátovský    00-09

1:23:35,00    Štefan Malík        93-98           4:03:46,00    Jozef Hudák         83-90

1:24:43,10    Miloš Bátovský    01-06          4:08:20,62    Ľuboš Mackanič   80-87

1:25:28,90    Petr Gábriš          90-95           4:08:25,60    Pavol Játi             81-87

 

 

1:25:29,90    Miroslav Boško    89-99          4:09:17,20    Kazimír Verkin     91-04

1:25:45,36    Štefan Petrík        78-81           4:10:57,80    Ján Dzurňák         76-81

1:25:50,80    Peter Malík          93-97           4:11:09,44    Jaromír Vaňous    77-80

1:25:55,20    Pavol Szikora       78-90           4:15:13,27    Ladislav Vitéz      75-87

1:26:01,99    Juraj Benčík         74-80           4:16:19,42    Peter Malík          91-97

1:26:11,60    Peter Korčok       98-06           4:21:21,22    František Bíro      73-80

1:26:14,90    Kazimír Verkin     95-02           4:22:31,70    Štefan Rebo         81-88

1:26:25,60    Peter Barto          96-02           4:30:12,14    Peter Lukačovič   79-85

1:26:44,20    Peter Tichý        89-02          4:36:10,64    Milan Bartoš         71-75

1:26:47,88    Jozef Hudák         84-90          4:36:20,24    Juraj Benčík         67-80

 

1:26:50,87    Martin Pupiš        98-05           4:42:10,54    Milan Belko         74-86

1:27:53,18    Karol Repaský     89-94          4:56:17,73    Jozef Malík          74-80

1:28:09,30    Marek Janek        97-01          5:04:16,50    Vladimír Haluska  73-06

1:28:18,20    Radovan Eľko      00-05          5:13:01,66    Jiří Galamboš       75-91

1:28:21,52    Jozef Zimka         79-84           5:26:57,32    Blažej Rumann     71-80

1:29:00,98    Ľuboš Mackanič   80-87          5:41:20,52    Vladimír Devátý   69-74

1:29:07,46    Jaromír Vaňous    75-80

1:29:15,46    Roman Parolek    84-89

1:29:22,70    Miloš Mojžiš         90-95

1:29:31,34    Ivan Lihotský       85-89

 

Spracoval M. Kalabus  +  P. Tichý

 

       žlto sú označení v súčasnosti ešte aktívni chodci (yellou collors – active now walkers